BUREAUPROFIEL

NAUTA architecture & research is een bureau op het gebied van architectuur, stedenbouw, onderzoek en duurzame ontwikkeling. Sinds de oprichting streeft NAUTA naar duurzaam ontwerp in elke vorm en op elke schaal; zowel door deel te nemen aan internationale competities, door te werken aan private opdrachten, als door het zelf initiëren van projecten.

NAUTA ziet het als haar taak om een collectief bewustzijn te stimuleren over de noodzaak om onze professionele aandacht te richten op een nieuwe, verantwoordelijke analytische benadering, in plaats van subjectief ontwerp.
Duurzaamheid is in deze tijd onmiskenbaar het meest bediscussieerde onderwerp binnen onze discipline. Echter, deze term wordt vaak gebruikt doelend op generieke maatregelen die moeten leiden tot het redden van het milieu en het terugdringen van de negatieve effecten van verstedelijking. Voor NAUTA start duurzaamheid bij de simpele keuze om ontwerpdogma’s achter zich te laten en een nieuwe, onbevangen manier van denken te ontwikkelen, gebaseerd op objectieve noden, de werkelijke stuwkrachten van het creatieve proces. NAUTA heeft door zijn toegepast onderzoek nieuwe duurzame modellen ontwikkeld voor toerisme, architectuur en stedenbouw.

NAUTA’s engagement op het gebied van duurzame ontwikkeling heeft geleid tot aanvullend debat en acties binnen gemeentes, private en publieke instanties, aangespoord om nieuwe, verantwoordelijke manieren te implementeren om steden te plannen en daarmee onze toekomst. NAUTA’s huidige team omvat professionals uit Nederland, Italië, Polen, China en Indonesië. Maurizio Scarciglia (IT) is founding partner.