NAUTA levert ‘responsible design’

Waarom
Wij zijn overtuigd van het belang van responsible design. Anders dan het in opleggen van een ‘veronderstelde waarheid’, geloven wij in een dienstverlenende rol ten opzichte van onze opdrachtgevers en de maatschappij. NAUTA richt zich op het optimaal benutten van budgetten, het bieden van een meerwaarde voor wat er al aanwezig is en het bereiken van schoonheid en innovatie zonder gebruik te maken van overbodige toevoegen. Ontwerpen van NAUTA zijn eenvoudig maar doeltreffen, gebruikersvriendelijk, behaaglijk en menselijk. We ontwerpen voor hen die een gebouw willen beleven en voor hen die in onze steden wonen.

Hoe
We zijn niet selectief. Voor ons is elk project een uitdaging om het nog beter te doen dan het vorige project, en om de juiste balans te vinden tussen het bestaande en het uiteindelijke scenario. NAUTA analyseert de context, de bronnen, de condities, en gaat in samenwerking met de opdrachtgever, gebruiker en adviseurs, op zoek naar de meest logische en gebruiksvriendelijke oplossing voor de vraagstelling. Het bereiken van een synthese is een strijd, die vraagt om inspanning en toewijding, maar we zijn er van overtuigd dat dit noodzakelijk is om goed werk te leveren. We zijn er dan ook graag toe bereid.
‘Eenvoudig’ betekent echter niet ‘oppervlakkig’. NAUTA evalueert nauwkeurig alle elementen die van invloed zijn op een project; het distilleren van de uitkomsten moet leiden tot de essentiële uitgangspunten voor het creëren van een idee. Om een optimaal resultaat te garanderen in deze onderzoeksfase, betrekt NAUTA hierbij een team van architecten, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers en specialisten in gerelateerde disciplines, afkomstig uit verschillende landen. We geloven niet alleen dat de mix van verschillende achtergronden de waarde van ons werk vergroot; we genieten van het menselijke en creatieve aspect van het ontmoeten van nieuwe culturen, als een drijvende kracht om nieuwe ideeën en onderwerpen te ontwikkelen die onderzocht kunnen worden. Dit creatieve multiculturele proces is sterk verankerd in de strategie van het bureau, per definitie gebonden om de geografische grenzen van Europa te overschrijden en wereldwijd te opereren.

Wat
NAUTA komt uit het Latijn en betekent ‘zeevaarder’. De naam van het bureau laat onze missie doorschemeren om door mondiale kwesties te reizen om nieuwe onderwerpen te vinden om onze interesses te voeden, en onze kennis en kunde te testen om de ‘quality of life’ van de maatschappij te verbeteren.